نفوذ در عمق جامعه و ترویج علوم تخصصی در سطح عامه مردم از وظایف علوم انسانی است/ اگر علم خاصیت همگانی پیدا نکند فرسوده می شود

نفوذ در عمق جامعه و ترویج علوم تخصصی در سطح عامه مردم از وظایف علوم انسانی است/ اگر علم خاصیت همگانی پیدا نکند فرسوده می شود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رئیس دانشگاه بوعلی سینا خاطرنشان کرد: امروزه علوم انسانی نقش کم بدیلی را در بحث مسولیت اجتماعی بر عهده دارد؛ نفوذ در عمق جامعه و ترویج علوم تخصصی در سطح عامه مردم از وظایف علوم انسانی است.

دکتر یعقوب محمدی فر رئیس دانشگاه بوعلی سینا در نشست صمیمانه روانشناسان همدان با رییس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران که به همت سازمان نظام روانشناسی استان همدان در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد، گفت: دانشگاه بوعلی سینا با حضور 450 عضو هیات علمی، 12 هزاردانشجو و 13 دانشکده که 3 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی است و بیش از 300 رشته گرایش در مقاطع مختلف به صورت فعال درآن وجود دارد، در رتبه بندی  iscدر ماه های اخیر به عنوان دانشگاه هشتم کشور معرفی شده است.

وی در ادامه افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی زمانی وظیفه پرورش و صدور مدرک آموزشی را داشتند، که به عنوان دانشگاه های نسل اول عنوان می شد. چند دهه قبل دانشگاه ها پژوهش محور بودن را نیز اضافه کردند که شاهد دانشگاه های آموزشی و پرورشی بودیم. حدود یک دهه است که بحث کار آفرین بودن دانشگاه ها را اضافه بر دو ویژگی دیگر مطرح شده است و دانشگاه نسل سود در حال تولد یا متولد شده و کودکی است و یا شاید نوزادی و حتی در مناطقی از کشور هنوز زاده نشده است که فرای این سه مقوله نکته حایز اهمیت این است؛ ما اکنون به نسل چهارم نظام دانشگاهی کشور نیاز داریم که در آن آموزش، پژوهش و کارآفرینی وجود دارد.

وی تبیین کرد: دانشگاه دارای مسؤولیت اجتماعی است؛ علوم انسانی و روان شناسی به عنوان علوم پایه ای که به ظرفیت های وجودی انسان می پردازد در این مقوله تاثیر گذار است. مقوله هایی از قبیل کپی کردن یک مقاله علمی و عدم رعایت قانون کپی رایت همگی بر نوع تربیتی و روان شناختی جامعه بر می گردد.

وی عنوان کرد: بحث مسوولیت اجتماعی یک موضوع جدی است و علاوه بر دانشگاه، مراکز علمی و فارغ التحصیلان آنها نیز باید به موضوع های عصبانیت، پرخاشگری، عدم روابط صحیح انسانی،عدم رعایت حقوق شهروندی و آپارتمان نشینی توجه کنند.

دکتر محمدی فر بیان کرد: ما با تکیه بر برخی ویژگی های سنتی، برخی از رفتار ها را خوب و پسندیده می دانستیم به عنوان مثال یکی از رفتارها که در گذشته نه چندان دور پسندیده محسوب می شد خجالتی بودن افراد بود اما امروزه روان شناسان و مشاورین آن را یک نوع بیماری روانی خفیف طبقه بندی کردند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه علوم انسانی نقش کم بدیلی را در بحث مسولیت اجتماعی بر عهده دارد؛ نفوذ در عمق جامعه و ترویج علوم تخصصی در سطح عامه مردم از وظایف علوم انسانی است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا گفت: در حیطه ترویج علوم تخصصی در سطح عامه مردم ضعف هایی وجود دارد و نیاز داریم که علاوه بر نشریات تخصصی که به صورت ویژه در اختیار متخصصین قرار گرفته است، باید نشریاتی فراهم شود که جامعه بشری و ایرانی بتواند از آن استفاده کند؛ خاصیت علم همگانی، فرامرزی و جمع بودن است و اگرعلم خاصیت همگانی پیدا نکند فرسوده می شود.

آدرس کوتاه :