نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سامانه نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر از روز دوشنبه مورخ 98/6/25 لغایت 98/6/29 فعال و آماده ثبت درخواست برای مقطع کارشناسی ورودی سال 1398 می باشد.

شایان ذکر است این اداره کل از پذیرش درخواست های خارج از سامانه معذور می باشد.

ضمناً رسیدگی به تقاضای دانشجویان به ترتیب اولویت ذیل انجام می پذیرد.

1. فرزند شهید (خانم)

2. فرزند شهید (آقا)

3. جانباز 50% و بالاتر و آزاده

4. همسر شهید

5. جانباز 25% الی 49%

6. همسر جانباز 50% و بالاتر و آزاده

7. فرزند (خانم) جانباز 50% و بالاتر و آزاده

8. فرزند (آقا) جانباز 50% و بالاتر و آزاده

9. همسر جانباز 25% الی 49%

10. فرزند (خانم) جانباز25% الی 49% و بالاتر و آزاده

11. فرزند (آقا) جانباز25% الی 49% و بالاتر و آزاده

دانشجویان متقاضی انتقال و یا مهمانی می توانند با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نسبت به ثبت درخواست اقدام و کد رهگیری دریافت و نتیجه کمیسیون را در هفته دوم مهر ماه از طریق همان سایت با درج کد رهگیری مشاهده نمایند .

 

آدرس کوتاه :