هزینه سیاسی کاری را در کشور می‌بینیم/ باید به وزارت علوم نگاه سرمایه‌ای داشته باشیم/ به بدنه کارشناسی توجه و آن را تقویت کنیم/ دانشگاه نباید بی‌تفاوت در کنار جامعه باشد

هزینه سیاسی کاری را در کشور می‌بینیم/ باید به وزارت علوم نگاه سرمایه‌ای داشته باشیم/ به بدنه کارشناسی توجه و آن را تقویت کنیم/ دانشگاه نباید بی‌تفاوت در کنار جامعه باشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر یعقوب محمدی‌فر در نشست مشترک مدیران برنامه و بودجه، مدیران مالی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۴ تصریح کرد: کارشناس نباید سیاسی کاری کند؛ متاسفانه ما امروز هزینه سیاسی کاری را در کشور می‌بینیم که منجر به تنزل امروز دانشگاه‌ها شد.

دکتر یعقوب محمدی‌فر رئیس دانشگاه بوعلی سینا در نشست مشترک مدیران برنامه و بودجه، مدیران مالی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۴ که به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا در سالن جلسات فجر در ساختمان مرکزی برگزار شد، گفت: بحث کارشناسی یک بحث جدی در کشور است؛ یکی از ضعف‌های جدی که با آن مواجه‌ هستیم، عدم توجه به بدنه کارشناسی کشور است.

وی افزود: کارشناسی یعنی حوزه تخصصی که فرد می‌تواند در آن وارد شود. متاسفانه ما به دستور‌های مدیران بسیار وابسته شدیم؛ باید به سمتی برویم که بدنه کارشناسی به ما پیشنهاد دهند که چه کاری بهتر است انجام شود.

وی تصریح کرد: کارشناس در هرمقطی حضور دارد، نباید سیاسی کاری کند؛ متاسفانه ما امروز هزینه سیاسی کاری را در کشور می‌بینیم که منجر به تنزل امروز جایگاه دانشگاه‌ها شد.

وی تبیین کرد: جایگاه جهانی دانشگاه یک جایگاه رفیع است، اما ما آن را کوچک ‌کردیم؛ بنده احساس می‌کنم این روزها کشور ما در قسمت مغز و برنامه ریزی دچار اختلال است.

وی بیان کرد: ما باید به مرحله خود انتقادی برسیم و ‌بتوانیم یک سری مسائل را حل کنیم. همچنین باید برای سازمان‌هایمان یک مغز تعریف کنیم. وقتی پولمان را نتوانیم درست خرج کنیم وضعیت چیست؟

وی عنوان کرد: عدم‌ وابستگی نفت باید اتفاق بیفتد و دانشگاه باید مستقل باشد؛ در همین راستا خواهش بنده این است که به بدنه کارشناسی توجه و آن را تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: متاسفانه ما نتوانسته‌ایم وزارت علوم را مجاب کنیم که بودجه مورد نیاز را به ما بدهد. وزارت علوم حقوقی دارد که امروز زمین گذاشته شده است. باید نگاه سرمایه‌ای به وزارت علوم داشته باشیم؛ وزارت علوم سرمایه کشور است.

محمدی‌فر گفت: کرامت و عزت دانشگاه باید حفظ شود؛ باید از ابزارهای موجود در راستای اشتغال پذیری و کارآفرینی ‌و ‌توانمند سازی استفاده کنیم.

وی افزود: از جامعه توقعات زیادی می‌رود و جامعه برای حل مسائلش به دانشگاه چشم دوخته است؛ دانشگاه نباید بی‌تفاوت در کنار جامعه باشد.

وی خاطرنشان کرد: بودجه و بحث مالی قلب تپنده دانشگاه است؛ همه بخش‌های دانشگاه متاثر از بخش بودجه دانشگاه است.

وی تشریح کرد: امروزه، های‌تک ها در عرصه دنیا تولید علم‌ می‌کنند. باید از حجم دولت بکاهیم و به بخش خصوصی و‌ نیروی خلاق کشور کمک کنیم که همه کارها و پیشرفت‌ها وابسته به داشتن دانشجوی توانمند است.

وی در پایان گفت: باید به آموزش عالی به صورت جامع نگاه شود؛ یعنی دانشگاهی که آموزش و پژوهش و ‌کارآفرینی دارد و برای مسوولیت اجتماعی تلاش می‌کند.

آدرس کوتاه :