هفتمین شماره نشریه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتشر شد.

هفتمین شماره نشریه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتشر شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هفتمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا در پاییز سال 1399 و مصادف با هفته پژوهش منتشر شد.

 

 

 

هفتمین شماره نشریه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 

 مایه امتنان خواهد بود ما را از نظرات و راهنمائی های خود بهره مند سازید.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

آدرس کوتاه :