هفته بسیج گرامی باد

هفته بسیج گرامی باد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مقام معظم رهبری

بسیج یعنی حضور بهترین و با نشاط ترین و با ایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد.

آدرس کوتاه :