همایش ملی آموزش زیست شناسی

همایش ملی آموزش زیست شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

همایش ملی آموزش زیست شناسی در فروردین 1399 به میزبانی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار می گردد.

 

 

اهداف همایش:

1-ایجاد فرصت برای نظرورزی و تعامل علمی میان صاحب ­نظران و به اشتراک‌گذاری دانش آموزش محتوا در رشته­ آموزش زیست شناسی.

2- ایجاد فرصت برای تأمین و تولید دانش آموزش محتوا در رشته ­آموزش زیست شناسی.

3 -زمینه­ سازی برای جلب‌توجه جامعة علمی به‌ضرورت تولید و اشاعة دانش ­آموزش محتوا در رشته ­آموزش زیست شناسی.

4- ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه ­ای مدرسان و اعضای هیئت‌علمی در زمینة آموزش محتوا در رشته­ آموزش زیست شناسی.

5- ارتقاء علمی، افزایش انگیزه و القاء ایده ­های جدید به افراد.

6- تقویت ارتباط دانشگاه و نیازهای جامعه.

7- ساماندهی و نظام‌مند نمودن همایش‌ها با تقویت چرخه مدیریت دانش در کشور به‌منظور هم‌افزایی علمی.

محورهای همایش

 

1- تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش رشته زیست شناسی.

 2- راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش رشته زیست شناسی.

 3- طراحی آموزشی در آموزش رشته زیست شناسی.

 4- ارزشیابی در آموزش رشته زیست شناسی.

 5- طراحی واحد یادگیری در آموزش رشته زیست شناسی.

 6- به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش رشته زیست شناسی.

 7- نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه ای مرتبط با رشته آموزش زیست شناسی.

 8- کج فهمی های رایج در آموزش رشته زیست شناسی.

 9- نقش پژوهش های معلم محور (اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی) در رشد حرفه ای مرتبط با (PCK).

 10- الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در رشته زیست شناسی (PCK).

 11- الگوهای تدریس برای آموزش محتوا در رشته زیست شناسی (PCK).

 12- الگوهای تدوین برنامه های درسی مرتبط با آموزش محتوا در رشته زیست شناسی (PCK).

 13- آموزش زیست شناسی با استفاده از سایر محیط های یادگیری (گردشگری علمی، موزه و ...).

 14- تدریس مشترک در آموزش رشته زیست شناسی.

آدرس کوتاه :