پذیرش طرح عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش طرح عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پذیرش طرح آقای دکتر محمد نصیری در برنامة پژوهشی جندی شاپور (مشترک ایران - فرانسه)

 

 

به گزارش دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه بوعلی سینا، طرح پژوهشی پیشنهادی ، عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی با عنوان « RTNET : شبکه های بی سیم بلادرنگ برای اینترنت اشیاء صنعتی» در قالب برنامة پژوهشی جندی شاپور، مشترک بین دو کشور ایران و فرانسه، برای حمایت مالی برگزیده شد.

دکتر آرام، مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه بوعلی سینا، ضمن اعلام این خبر افزود: مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم و بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران مجری برنامة پژوهشی جندی‌شاپور هستند. هدف این برنامه که از سال 1383 آغاز شده است، ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. فراخوان ارائه درخواست پروژه‌های مشترک دو کشور همزمان در ایران توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و در فرانسه توسط مؤسسة کامپوس فرانس منتشر می‌شود و درخواست‌های پروژه‌های مشترک تحقیقاتی (پروژه‌های جاری یا جدید) به طور همزمان در دو کشور بررسی می‌شوند. ارزیابی نهایی به عهدة کمیتة مشترک دو کشور است.

دکتر آرام همچنین با تشریح برخی از دستاوردهای دیدار ریاست دانشگاه بوعلی سینا و هیأت همراه با برخی مقامات آکادمیک فرانسه در سال 1397، تداوم و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا با فرانسه در قالب برنامة پژوهشی جندی شاپور را از جمله اهداف راهبردی و مورد اتفاق نظر دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه های معتبر فرانسه قلمداد نموده و افزودند:  در سال 1398 کمیتة مشترک برنامة جندی شاپور پس از بررسی 41 طرح ارسال شده، 15 طرح را به عنوان منتخب و 7 طرح را به عنوان رزرو برای حمایت مالی انتخاب نمودند. علاوه بر طرح پژوهشی پیشنهادی آقای دکتر محمد نصیری، طرح پیشنهادی آقای دکتر حسن زختاره از گروه زبان و فرانسه دانشگاه بوعلی سینا نیز  با موضوع« چالش های فرهنگی ترجمه» به عنوان رزرو انتخاب گردیده است.

 

آدرس کوتاه :