پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه ملبس به لباس فرم های جدید شدند

پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه ملبس به لباس فرم های جدید شدند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

با پیگیری های بعمل آمده توسط اداره حفاظت فیزیکی و مساعدت مسئولین دانشگاه، لباس فرم جدید تهیه و تحویل کلیه پرسنل زحمت کش این اداره شد.

 

حفظ امنیت و آرامش در محیط کار نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب تر به مراجعین دارد که این مهم با درایت و توانمندی های عزیزان مستقر در اداره حفاظت فیزیکی صورت گرفته و با یاری خداوند تداوم خواهد داشت .

 

آدرس کوتاه :