پل های ارتباطی با دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا اعلام شد

پل های ارتباطی با دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا اعلام شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جهت پاسخگویی به سؤالات و مشکلات دانشجویان و مراجعه کنندگان در ایام دور کاری کارکنان دانشگاه بوعلی سینا، پل های ارتباطی با هر یک از دانشکده ها اعلام شد.

آدرس کوتاه :