پنج عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا ارتقاء مرتبه یافتند

پنج عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا ارتقاء مرتبه یافتند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پنج عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا،در بیست و یکمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه، ارتقاء مرتبه یافتند.

 

 

به گزارش بسنا، در بیست و یکمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، دکتر مهرداد کریمی مشاور عضو هیأت علمی گروه معماری از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر رزیتا امانی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، دکتر سعید گوهری، دکتر مجید حیدری و دکتر امید بهمنی اعضای هیأت علمی گروه مهندسی آبیاری از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

آدرس کوتاه :