چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در فهرست سرآمدان علمی سال ۱۴۰۰ قرار گرفتند

چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در فهرست سرآمدان علمی سال ۱۴۰۰ قرار گرفتند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با اعلام فدراسیون سرآمدان علمی ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران، چهار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در فهرست سرآمدان علمی سال ۱۴۰۰ قرار گرفتند.

 

 

 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۰ نفر از محققان کشور را به عنوان سرآمد علمی و همچنین تعداد ۱۵ نفر را به عنوان سرآمد علمی جوان (زیر ۴۵ سال) انتخاب کرده است.

به این افراد با توجه به اعتبار علمی حمایت‌هایی شامل پژوهانه، اعتبار خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری تعلق می‌گیرد.

بنا بر این گزارش، دانشگاه بوعلی‌سینا با کسب اعتبار علمی ۵۱۴ حائز رتبه ۳۰ شده و تعداد ۴ نفر از اعضاء هیات علمی این دانشگاه، به شرح زیر در فهرست سرآمدان سال ۱۴۰۰ قرار دارند:

۱- دکتر طیبه مدرکیان، استادتمام شیمی تجزیه، رتبه ۵۷، اعتبار علمی ۱۷۹، گروه ب


۲- دکتر سعید عزیزیان، استادتمام شیمی‌فیزیک، رتبه ۶۲، اعتبار علمی ۱۵۶، گروه ب


۳- دکتر داود نعمت‌اللهی، استادتمام الکتروشیمی، رتبه ۸۳، اعتبار علمی ۱۱۹، گروه ب

۴- دکتر محمد ملک‌جانی، دانشیار فیزیک گرایش کیهان‌شناسی، رتبه ۱۱۳، اعتبار علمی ۵۹، گروه جوان

 

 

آدرس کوتاه :