گارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات جذب، آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

گارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات جذب، آموزشی و پژوهشی برگزار شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات جذب، آموزشی و پژوهشی با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه روز دوشنبه 3 تیر از ساعت 16 تا 18 عصر در سالن اجتماعات شهید ایزدی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

این کارگاه در راستای اجرای طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسط گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه دکتر حسن ساری خانی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به بیان قوانین و مقررات جذب، آموزشی و پژوهشی در آیین نامه های تبدیل وضعیت، ارتقاء مرتبه علمی و ترفیع سالیانه اعضای محترم هیات علمی پرداخته و به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ دادند.

آدرس کوتاه :