آخرین اخبار

براساس اطلاعات پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، دو پژوهشگر دیگر از دانشگاه بوعلی‌سینا در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

شنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۱

رویداد ها

دستاورد ها