آخرین اخبار

با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر امیر حسین اقبالیان رییس جدید مجتمع آموزش عالی نهاوند شد

دوشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۱

رویداد ها

دستاورد ها