با حضور دانشگاه بوعلی‌سینا؛

جدیدترین رتبه‌بندی جهانی ISC اعلام شد

29 12 2023 02:27
کد خبر : 3790181
تعداد بازدید : 15102

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: در رتبه­‌بندی جهانی ISC ۲۰۲۳ تعداد ۲۵۵۵ دانشگاه از ۱۱۴ کشور و ۶ قاره جهان حضور دارند که سهم جمهوری اسلامی ایران ۶۹ دانشگاه است.

به گزارش بسنا و به نقل از وزارت علوم، سیداحمد فاضل‌زاده گفت: رتبه‌بندی و ارزیابی ۱۱۵ دانشگاه دولتی و ۱۷ دانشگاه غیردولتی کشور توسط گروه رتبه بندی ISC انجام گرفت و نتایج این ارزیابی در جلسه ۹۷۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز (یکشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۲) مورد تایید قرار گرفت.

فاضل‌زاده افزود: در این رتبه‌بندی، معیار‌های کلی در ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ۶ حوزه آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۲۵ درصد)، فنآوری و نوآوری (با وزن ۲۰ درصد)، بین­‌المللی سازی (با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ۱۰ درصد) و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات (با وزن ۵ درصد) است که نسبت به سال­‌های گذشته تغییری نداشته است.

وی افزود: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می­‌شوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می­‌شود. در جدول ۱ معیارهای اصلی نشان داده شده است.

رئیس مؤسسه ISC ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع‌آوری شده است:

۱- اطلاعات پژوهشی بر مبنای پایگاه‌های ملی و بین‌المللی که استخراج و پایش آن بر عهده مدیریت رتبه‌بندی و تحلیل استنادی مؤسسه ISC می باشد.

۲- خوداظهاری دانشگاه‌ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه‌بندی توسط رابطین در دانشگاه‌ها به دست می‌آید.

۳- برخی اطلاعات آموزشی که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان‌های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه‌بندی قرار داده می‌شود.

وی گفت: در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱، مجموعا تعداد ۱۱۵ دانشگاه دولتی و ۱۷ دانشگاه غیردولتی حضور دارند که اطلاعات آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و بر اساس ماهیت، هر یک طبقه‌بندی شده و مورد رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. تفاوت این طبقه‌بندی با رتبه‌بندی سال‌های پیش در این است که دانشگاه‌های وابسته به دستگاه­‌های اجرایی در یک دسته‌بندی جدا قرار گرفته‌اند. همچنین در رتبه‌بندی در عملکرد دانشگاه‌های جامع، صنعتی، کشاورزی، هنر و دانشگاه‌های اجرایی لحاظ شده است.

             آمار حضور دانشگاه‌ها براساس طبقه بندی دانشگاه ها به شرح  جدول ۲  می‌باشد:

              رتبه ۷۱ دانشگاه های جامع حاضر در رتبه بندی در جدول ۳ نشان داده شده است.

                 رتبه ۲۵ دانشگاه صنعتی کشور در جدول ۴ نشان داده شده است.

رتبه دانشگاه‌های کشاورزی، هنر، زیرنظام و دانشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی در جداول ۵ تا ۸ نشان داده شده است.

           

     رتبه دانشگاه‌های کشور به صورت درهمکرد در جدول ۹ نشان داده شده است.

دانشگاه‌های غیردولتی کشور برای اولین‌بار در نظام رتبه‌بندی ملی ISC مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج رتبه‌بندی این دسته از دانشگاه‌ها در جدول ۱۰ نشان داده شده است.

 

اخبار مرتبط

There are no results.