زمان دریافت آثار از ۲۷ شهریور تا ۱۰ آبان ۱۴۰۱

کنفرانس ملی "علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی" برگزار می شود

27 12 2023 10:18
کد خبر : 2795162
تعداد بازدید : 47

اخبار مرتبط