آگهی برگزاری مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز دانشگاه بوعلی سینا-سال 1393

05 May 2014
کد خبر : 3846479
تعداد بازدید : 109

با آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 94-1393 که به این دانشگاه معرفی شده اند، بدینوسیله زمان و مکان برگزاری مصاحبه و مدارک مورد نیاز جهت ارائه و بررسی در جلسه مصاحبه را به اطلاع می رساند.