اطلاعیه انتقال کسور بیمه دوره پیمانی یا قراردادی اعضای هیات علمی رسمی

16 Nov 2014
کد خبر : 3843224
تعداد بازدید : 224

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی رسمی (رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی)

به استناد نامه شماره 68052/6 مورخ 21/04/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدم تحمیل بار مالی اضافی بر شاغلین رسمی در هنگام انتقال کسور به صندوق بازنشستگی تا پایان سال 1393، کارگزینی دانشگاه بوعلی اقدام به صدور نامه استعلام پرداخت کسور برای اعضای هیات علمی رسمی (رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی) نموده و به دانشکده های مربوطه ارسال نموده است.
 لذا اعضای هیات علمی رسمی (رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی) می بایست نامه مذکور را به سازمان تامین اجتماعی همدان- شعبه یک تحویل داده و جوابیه نامه را به کارگزینی دانشگاه بوعلی ارائه نموده و نامه نهایی انتقال کسور را تحویل گرفته و به همراه رونوشت اولین حکم رسمی آزمایشی و کارت ملی به سازمان تامین اجتماعی همدان-شعبه یک تحویل نمایند.
لازم به ذکر است انتقال کسور تنها برای آندسته از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی که دارای سابقه پیمانی یا قراردادی در ابتدای خدمت می باشند صورت می پذیرد و کسانی که به صورت رسمی استخدام گردیده و صندوق بیمه آنها از ابتدای استخدام صندوق سازمان بازنشستگی بوده ملزم به انتقال کسور نمی باشند.