اطلاعیه شماره 2

04 Jul 2015
کد خبر : 3839024
تعداد بازدید : 167

ارسال آثار برای برگزاری نمایشگاه عکس ، فیلم و اسناد مربوط به تاریخچه دانشگاه

با توجه به اینکه مقرر است تا در نیمه مهرماه سال جاری مراسم نکوداشت چهلمین سال فعالیت دانشگاه بوعلی سینا به نحو باشکوهی برگزار گردد و یکی از برنامه های جنبی این مراسم برگزاری نمایشگاه عکس ، فیلم و اسناد مربوط به تاریخچه دانشگاه می باشد لذا از کلیه همکاران محترم دانشگاهی تقاضا دارد تا در صورتی که  مدرک ، سند ، عکس ، فیلم و.... که به نحوی به تاریخچه و فعالیت دانشگاه بوعلی سینا در طی چهار دهه گذشته اشاره دارد،در اختیار دارند ،مدارک را به منظور ارائه در این نمایشگاه به طور امانت در اختیار دبیرخانه مراسم نکوداشت (آقای مجتبی عرفاندوست)قرار دهند.

 

 

باتشکر و دعای خیر

ستاد مراسم چهلمین سال فعالیت دانشگاه