فراخوان های جذب و پذیرش هسته ها و واحدهای فناور درمراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه

17 Feb 2014
کد خبر : 3847154
تعداد بازدید : 190

از آنجایی که بسیاری ازمراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی درجوار بخش صنعت و تولید فعالیت می نمایند. لذا این دانشگاه اقدام به ایجاد و راه اندازی مراکز رشد خوشه فناوری در جوار صنایع مربوط به اسامی ذیل نموده است:

  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های سنگ و صنایع وابسته اصفهان(مرکز آموزش علمی کاربردی تیران و کرون)
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های لوازم خانگی و صنایع وابسته اصفهان(مرکز آموزش علمی کاربردی انتخاب)
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابسته اصفهان متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های ماکیان، طیور و صنایع وابسته مازندران متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های چرم و صنایع وابسته تهران متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی چرم تهران
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های مرکز رشد خوشه فناوری‌های آسانسور و صنایع وابسته دماوند متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آسانسور سازی دماوند
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های بیسکویت و صنایع وابسته مرکز آموزش علمی‌کاربردی شرکت سهامی عام صنعتی مینو (زنجان)
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های مرکز رشد خوشه فناوری‌های آسانسور و صنایع وابسته تهران متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا
  • مرکز رشد خوشه فناوری‌های صنایع مخابراتی فارس متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت سهامی عام کارخانجات مخابراتی ایران

مراکز رشد فوق الذکر به صورت کاملا" تخصصی به فعالیت می پردازند وبرای افراد صاحب ایده امکان فعالیت، ایجاد و ارتقای فناوری درمحیط واقعی صنعتی را به صورت مستقیم فراهم می آورند.
افراد واجد شرایط و دارای ایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان های جذب وپذیرش هسته ها و واحدهای فناور درمراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی www.msrt.ir و سایت دانشگاه جامع علمی و کاربردی به نشانی www.uast.ir مراجعه نمایند.