قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90 که تا تاریخ 21/12/92 موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اند

11 Apr 2014
کد خبر : 3847004
تعداد بازدید : 109

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90 که تا تاریخ 21/12/92 موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اند می رساند در صورت احراز شرایط خاص، تقاضای خویش را حداکثر تا تاریخ 26/1/93 تحویل دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دهند

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90 که تا تاریخ 21/12/92 موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اند می رساند در صورت احراز شرایط خاص، تقاضای خویش را حداکثر تا تاریخ 26/1/93 تحویل دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دهند