دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه برگزار می کند

15 Feb 2014
کد خبر : 3847244
تعداد بازدید : 111

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه درنظر دارد در راستای بند اول آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه کارگاه های زیر را برگزار نماید

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه درنظر دارد در راستای بند اول آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه کارگاه های زیر را برگزار نماید

عناوین کارگاه:

1-روش شناسی پژوهشی

2-تحلیل کیفی با تاکید بر اقدام پژوهی و تحلیل محتوی

زمان برگزاری 8 و 15 اسفند ماهسال جاری از ساعت 8 تا 12

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام با ارسال نام و نام خانوادگی، کد ملی و رشته تحصیلی به سامانه پیامکی 30002577000110 اقدام نمایند