اعضای هیات علمی

فرزاد ناظم

فرزاد ناظم

فرزاد ناظم   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسرین ازنانی مقایسه شاخص مقاومت انسولین، سطوح پایه CRP و فیبرینوژن پلاسمایی در دختران جوان ورزشکار ایروبیک و غیرفعال کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
فرینا بهراد مقایسه اثر فعالیت های ورزشی بلند مدت هوازی ایروبیک بر روی ظرفیت دینامیک تنفسی زنان 35-25 سال شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/05
قباد پرواره بررسی تاثیر مصرف سولفات منیزیم خوراکی و فعالیت ورزشی مقاومتی بر استانه درد موش های معتاد در سندرم ترک کارشناسی ارشد 1390/11/15
مجید جلیلی سنجش اعتبار آزمون 6ظرفیت عملی (6MWT) و هنیار یابی بومی در پسران سالم8 تا 18 ساله دکتری دانلود 1396/06/28
سارا حجتی اثر تمرین هوازی و پالس الکترو مگنت تراپی بر ترمیم پوکی استخوان رات های اسپراگ داولی در دو پریود زمانی استئوپروز دکتری دانلود 1394/07/18
مهدی حیدری طراحی، ساخت و سنجش پایایی دستگاه الکترومکانیک ارگواستپ، دراجرای پروتکل میدانی پلکان های (فرانسیس و استراند- رایمینگ) برای برآورد ظرفیت عملی پسران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
سیده الهام حکامیان تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت های نر مبتلا به انفارکتوس قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
رضا دلاور اثر ورزش هوازی و بی تمرینی بر سطح اپلین پلاسما و آستانه درد موشهای صحرایی دیابتی نوع I دکتری دانلود 1394/07/13
محمد ربیعی نقش استفاده طولانی مدت از عصا در کینماتیک راه رفتن و کنترل پاسچر در مردان سالمند کارشناسی ارشد 1390/07/11
حمیدرضا رستمی هم سنجی هزینه انرژی و کارآیی فیزیولوژیک هنگام پیاده روی با کفش معمولی و ورزشی در زنان 35-59 ساله به علت کمردرد مزمن از سال 88-89 کارشناسی ارشد 1390/07/12
پگاه رشیدی مقایسه تنیدگی شغلی، عوامل تهدید کننده قلبی- عروقی (کورتیزل، فیبرینوژن، پروتئین واکنش دهنده C)، واماندگی حیاتی و ظرفیت هوازی در سه گروه از دبیران زن شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1391/12/22
شبنم زاهدی کیا اعتبار یابی مقیاس ادراک فشار کار به دو شیوه کلامی (BORG10) و آنالوگ (OMNI) هنگام اجرای تکالیف استاندارد در افراد نوجوان نا شنوای کم تحرک. کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/06
مجید زمانی تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر پارامترهای هماتولوژیک افراد وابسته به مورفین در سندرم ترک کارشناسی ارشد 1391/12/23
اکبر سازوار الگوی ارتباط ظرفیت عملی با عوامل منتخب فیزیو- متابولیک به روشOUES و ارایه مدل خطی رگرسیونی در پسران نوجوان دکتری دانلود 1394/07/11
حسین ساکی سنجش اعتبار آزمون پلکان فرانسیس برای برآورد ظرفیت عملی پسران 13-8 سال بوسیله نیمکت الکترومکانیکی ارگواستپ کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مصطفی سپهریان اثر خستگی عملکردی دوچرخه سواری بر میزان انحرافات COP{ و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین دویدن سه گانه کاران مبتدی کارشناسی ارشد 1392/06/27
مهرعلی صالحی اثرات مواجهه شغلی گاز هوشبر ایزوفلوران بر عملکرد قلبی ریوی و ظرفیت هوازی کارکنان بیمارستان دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
عباس صالحی کیا مقایسه تاثیر الگوهای تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر استحکام خمشی و نشانگرهای بیوشیمیایی بافت استخوان استئوپروتیک رت های نر ویستار دکتری دانلود 1394/07/12
زهرا صفایی شکیب سنجش چگالی و نسبت چربی تام بدن بر پایه 2 مدل پیشگوی رگرسیون خطی و لگاریتمی در دختران 16-12 سال شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1390/07/12
مهدی صمدی طراحی یک برنامه تمرین تکواندو و هم سطح شرایط مسابقه بر حسب نسبت کار به استراحت و پاسخ های لاکتان خون و ضربان قلب هنگام مسابقه کارشناسی ارشد 1390/06/23
فهیمه عرفانی اداب هم سنجی برآورد VO2 max با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیر چاق کارشناسی ارشد 1392/09/13
عاطفه علومی مقایسه مداخله دو برنامه ورزش شدید تناوبی و هوازی زیربیشینه برسطوح پلاسماییC-reactive protein (CRP)، هموسیستئین (high-sensitivity C-reactive protein (HSCRP) و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
معصومه قلی پور سنجش شاخص های کارایی عضلانی و انباشت لاکتات هنگام ارگومتری زیر بیشینه به دو روش رکاب زدن در دوچرخه سواران حرفه ای 30-20 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
رضا قهرمانی تاثیر حاد چهار پروتکل گرم کردن به روش نیرومندسازی پس فعالی بر شاخص های عملکردی و الکترومایوگرافی پرش عمودی مردان ورزشکار کارشناسی ارشد 1393/06/29
هادی کوچکخانی تاثیر فعالیت منظم ورزشی و منیزیم بر روی آستانه درد موشهای دیابتی کارشناسی ارشد 1390/04/06
سلمان لطفی مقایسه تاثیر همزمان دو الگوی تمرین همزمان استقامتی-تداومی و استقامتی-تناوبی بر سطح سرمی لپتین و شاخص مقاومت به انسولین در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
معصومه م عبدی مقایسه دو روش متفاوت رکاب زدن روی شاخص خستگی عضلات اندام تحتانی در تیم دوچرخه سواری همدان کارشناسی ارشد 1391/11/21
سحر مهربانی مقایسه پروفایل چربی های سنتی خون و شاخص مقاومت به انسولین زنان 40 تا 50 سال فعال در ورزش های یوگا و ایروبیک ریتیمیک با زنان غیرفعال کارشناسی ارشد 1392/07/09
سیدشمس الدین هاشمی تأثیر ده هفته تمرین استقامتی زیر بیشینه بر شاخص های آسیب بافت کبدی (AST، ALT و ALP) موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش شناسی تمرین 1510586 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تجویز فعالیت ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان 1510712 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
توسعه عوامل آمادگی جسمانی 1510696 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
سازگاری های قلبی-عروقی با فعالیت ورزشی 1510659 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
فیزیولوژی ورزشی گروههای خاص 1510699 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کارورزی ورزش های انفرادی 1510596 2 05 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1402/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
خستگی و ریکاوری 1510700 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روش پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1510657 1 01 هفته های زوج چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1510654 1 01 هفته های فرد چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
سمینار در فیزیولوژی ورزشی 1510661 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی 1510694 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد 1510703 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 03 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مبانی استعدادیابی ورزشی 1510580 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول و روش شناسی تمرین 1510586 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
توسعه عوامل آمادگی جسمانی 1510696 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سازگاری های قلبی-عروقی با فعالیت ورزشی 1510659 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیولوژی ورزشی گروههای خاص 1510699 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های انفرادی 1510596 2 03 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مبانی استعدادیابی ورزشی 1510580 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4