اعضای هیات علمی

محمد آهی

محمد آهی

محمد آهی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه ابراهیمی هژیر تحلیل عاطفی ادبیات داستانی کودک و نوجوان دوره دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1390/11/17
شیرین امینی بررسی دیدگاه های شیعی در شعر حافظ (با تاکید بر بعد ولایت) کارشناسی ارشد 1392/06/26
نرگس بیات بررسی جلوه های نوستالژی در ادبیات معاصر با تکیه بر آثار داستانی (جمال میرصادقی، اسماعیل فصیح، هوشنگ گلشیری) کارشناسی ارشد 1390/11/17
بهمن بیانی آسیب شناسی دستور زبان دوره دبیرستان کارشناسی ارشد 1390/06/16
سمیه جمور تحلیل و بررسی واحدهای زبانی در دستورهای جدید و سنتی کارشناسی ارشد 1393/11/26
سوده حسابی بررسی تطبیقی معرفت شناسی از دیدگاه مولانا جلال الدین رومی و رنه دکارت کارشناسی ارشد 1393/11/26
علی دیداری ثمر بررسی وتحلیل ساختاری فابل های قرآن درمنطق الطیر کارشناسی ارشد 1393/11/07
عاطفه راهواریان بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/12/19
محمد رجبی بررسی و تحلیل قواعد ترکیب در دستور زبان فارسی کارشناسی ارشد 1393/11/27
رویا سیفی بررسی ساختارفعل در گویش درو کارشناسی ارشد 1390/06/30
زهره سوری بررسی اعجاز قرآن با تکیه بر نظریه مینی مالیسم ادبی(داستانک) کارشناسی ارشد 1396/07/12
زهرا ظهیری برازنده بررسی قیاس اصولی در دفتر اول مثنوی کارشناسی ارشد 1394/06/24
مهدی گروسی مقایسه مقام فنا از منظر بایزید بسطامی و مولانا کارشناسی ارشد 1392/07/03
فرزانه گلدوزان شیوه ی تربیت کودک در قابوس نامه با تکیه بر آموزه های قرآنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
مصطفی مرتضایی کمری بررسی تطبیقی حکایات گلستان با حکایت کنتربری از لحاظ ساختار و محتوا کارشناسی ارشد 1392/06/25
بهروز نجفیان پژمان تبیین آسیب های اجتماعی (کج روی های اخلاقی) در دو کتاب گلستان و بوستان سعدی کارشناسی ارشد 1392/11/13
محسن واحدی بررسی عهد الست در مثنوی مولوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
صغری ولدخانی بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/12/17
نام درس
 
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عربی6قسمت ششم (قواعد و متون) 1214123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
تحول زبان فارسی 1214261 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00)
دستورزبان فارسی 1 1214045 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
عربی1 قسمت اول (قواعد و متون) 1214118 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
عربی3 قسمت سوم (قواعد و متون) 1214120 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00)
عربی5قسمت پنجم (قواعد و متون) 1214122 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
متون نظم و نثر عربی 1214272 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 1214089 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
ساخت دستوری زبان فارسی 1214276 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
عربی2قسمت دوم (قواعد و متون) 1214119 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
عربی4قسمت چهارم (قواعد و متون) 1214121 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
عربی6قسمت ششم (قواعد و متون) 1214123 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2