اعضای هیات علمی

« بازگشت

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

نام درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها
کد درس 2514092
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز