اعضای هیات علمی

حسن رحیمی

حسن رحیمی

حسن رحیمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه ای: مطالعه موردی راه پیمایی اربعین کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/17
تطبیق پذیری رویکرد سیاست خارجی دولت های پس از جنگ، با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی(1368-1392). دکتری دانلود 1396/08/21
تاثیر جامعه مدنی در ملی شدن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/06
اقدامات کارگزاران حکومتی و تحول حکومت داری در عصر قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
عارف یاریقلی بررسی بینامتنی مفاهیم سیاسی در اندیشة حکیم هیدجی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
احمد امین پور نسبت سیاست و بردگی در اسلام؛ مقایسۀ عصر نبوی با عصر خلافت (تا سقوط بغداد) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی مدرن با تاکید بر اندیشه ها و آراء سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر:با تاکید بر آراء واندیشه های رضاداوری اردکانی والسیدر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
حمیدرضا حاتمی بررسی مقایسه ای فلسفه جنگ در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و توماس هابز کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
سعید رحمتی اندیشه ترقی درآراء سیدجمال الدین اسدآبادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/23
فاطمه زارعی بازگشت افراط گرایان و امنیتی سازی اسلام در اروپا: مطالعه موردی حوزه نوردیک کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
مهری سیاوشی نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
ترلان سوگلی زاده بررسی تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی معاصر شیعه. کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/12
نرگس شمس الدینی لری بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی ابن سینا و امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
محمود عبایی مقایسه مواجهه علامه نایینی و شیخ فضل الله نوری با اندیشه مشروطیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
محمدناظم عباس پورنادی بررسی امکان موانع وراهکارهای تحقق علم سیاست اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
آذر غلامی بررسی رابطه حکومت اسلامی و تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
فاطمه فولادوند تأثیر سرکوب اجتماعی بر تغییر الگوی ارزشی گروه های اسلامی (مطالعه موردی انگلستان) کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/17
حدیث ماله میر بررسی موضع شیعه در مقابل جریانات تکفیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فریبا مرادی گروسی نقش مردم در حکومت مطلوب رشیدرضا و نسبت آن با لیبرال دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/01
سیدعباس موسوی بررسی ادبیات باستان گرایی در ایران پس از جنگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام 1315029 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30)
مدیریت بحران 1315122 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
اندیشه سیاسی در اسلام/الف/ 1315187 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) (10:00 - 12:00)
جنگ ایران و عراق 1315131 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00)
حقوق اساسی کلیات 1315012 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
سازمانهای بین المللی 1315030 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00)
سیاست مقایسه ای 1315047 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
مسائل نظامی و استراتژیک معاصر 1315053 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (10:00 - 12:00)
نمایش 41 - 48 از 48 نتیجه
از 3