اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

نام درس کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
کد درس 2116292
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز