اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی

نام درس کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی
کد درس 1013028
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز