اعضای هیات علمی

علی اصغر بهاری

علی اصغر بهاری

علی اصغر بهاری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه وضعیت آلودگی نئوسپورا کانینوم در شتر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (sulI، sulII و bla TEM) بر علیه سولفانامیدها و بتالاکتام ها در سویه های سالمونلا تیفی‎موریوم جدا شده از گاو و مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
بررسی آلودگی به باکتری پاستورلا در قسمت فوقانی دستگاه تنفس گاوهای کشتار شده در کشتارگاه مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
اثر قرصهای آهسته رهش به عنوان مکمل روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
اثر نانو اکسید و اکسید روی بر برخی فراسنجه های خونی و عملکرد بزغاله های نر مرخز دکتری 1392/06/10
کیمیا یاری جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (sulI، sulII و bla TEM) بر علیه سولفانامیدها و بتالاکتام ها در سویه های سالمونلا تیفی‎موریوم جدا شده از گاو و مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
زهرا باقری جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
ژیلا رجبی بررسی چند شکلی ژن kiss1 و ارتباط آن ها با توانایی تولید مثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محمود قدبیگی استفاده از شاخ و برگ فرآروری شده سیب زمینی در تغذیه بره های مهربان کارشناسی ارشد 1391/07/10
کیومرث قوامی شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سعید کریمی مطالعه وضعیت آلودگی نئوسپورا کانینوم در شتر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مریم نجفی اصل شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
رحیم نعمتی ارزیابی مقاومت علیه بنزیمیدازول در نماتودهای شیردان گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه آمل کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
نام درس
 
نمایش 21 - 38 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای مشترک انسان و دام 1410014 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
درمانگاه درونی 1 1410020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
درمانگاه درونی 2 1410021 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
درمانگاه درونی 2 1410021 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام 1410038 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیماریهای درونی دام 1410011 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بیماریهای مشترک انسان و دام 1410014 1 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
درمانگاه درونی 1 1410020 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
درمانگاه درونی 1 1410020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی در روستا 1410071 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 16:00) 1398/06/06 (08:00 - 10:00) 3973
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بیماریهای انگلی دام 1413269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
درمانگاه درونی 2 1410021 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) 1398/03/11 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام 1410038 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 38 از 38 نتیجه
از 2