اعضای هیات علمی

« بازگشت

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

نام درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره
کد درس 2116076
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز