اعضای هیات علمی

محمدرضا پژوهی الموتی

محمدرضا پژوهی الموتی

محمدرضا پژوهی الموتی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
شناسایی ژن توکسین شوک توکسیک در استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
افزایش ماندگاری دوغ ایرانی حاوی نانوامولسیون نعناع ونعناع فلفلی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
ارزیابی فیلم پلی لاکتیک اسید به روش نانوریسندگی حاوی نانوذرات نقره و اسانس آویشن دنایی کپسوله شده توسط مزوپروس سیلیکا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/06
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
زهرا اسپرورینی تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
مونا بامیان ارزیابی فیلم پلی لاکتیک اسید به روش نانوریسندگی حاوی نانوذرات نقره و اسانس آویشن دنایی کپسوله شده توسط مزوپروس سیلیکا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/06
خالد بشرمل جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
نجیب الله رحیمی جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
بهنام فرضیان افزایش ماندگاری دوغ ایرانی حاوی نانوامولسیون نعناع ونعناع فلفلی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
فرزانه ایزدی ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
فاطمه بیننده شناسایی فاکتورهای حدت STx1 و STx2 در H7:O157 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عزضه شده در قصابی های سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
الهه توکلی اثرات عصاره ی تفاله ی گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر ویژگی های کیفی فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/21
مهشاد جاویدمقدم جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
سحر جمالی افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
سعید خالدیان شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (A-E) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در سلف سرویس های شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
یوسف خالدیان ارزیابی پوشش خوراکی نانو الیاف سلولز حاوی اسانس زنجبیل و اسیدسیتریک برماندگاری جوجه کباب آماده پخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
محسن یدالهی باغلویی ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره آبی سماق بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آزمایشگاهی و کباب کوبیده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
علی رضایی شناسایی ژن انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از برخی شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
معصومه رضایی تاثیر عصاره سماق و نایسین روی افزایش ماندگاری کباب کوبیده در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
زهرا شهبازی بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
علیرضا فدوی ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس نعناع و سیر بر روی مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس در بورانی کدوی سبز کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم کورکی بررسی رفتار عملی صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان های بهار وکبودرآهنگ نسبت به بهداشت و ایمنی غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
مونا محمدی اثر پوشش خوراکی نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
سیده سحر میرمعینی بررسی میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ججونی در لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
صدف منصوری تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
دعا موسوی پارسا اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
مینا ورمزیارنجفی شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اورئوس های کواگولاز مثبت جدا شده از پنیر سفید ایرانی سنتی عرضه شده در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
میکروب شناسی مواد غذایی 1413073 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش های نمونه برداری مواد غذایی 1412014 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی 1412009 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
میکروب شناسی مواد غذایی 1412087 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
میکروب شناسی مواد غذایی 1412087 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارآموزی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت مواد غذایی 1412060 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارآموزی درکارخانه های فرآوری گوشت 1412059 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412010 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آلودگی محیطی مواد غذایی 1412008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بهداشت وبازرسی گوشت دام وطیور 1412048 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بهداشت وبازرسی گوشت دام وطیور 1412048 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روش های نمونه برداری مواد غذایی 1412014 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار 1412015 1 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی 1412009 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کنترل میکروبی موادغذایی 1412053 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 15:00) ترم اول 1398
کنترل میکروبی موادغذایی 1412053 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 15:00) ترم اول 1398
نمایش 21 - 40 از 48 نتیجه
از 3