اعضای هیات علمی

مهرداد براتی

مهرداد براتی

مهرداد براتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگ های تزئینی به روش سینه کار طویل در ارتفاعات شمال غرب الوند (معدن چایان سوخته 2 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/24
بررسی نحوه کانه زایی مس و آهن در سنگ های خروجی در جنوب غرب منطقه اردستان دکتری دانلود 1398/04/12
ژئوترمومتری و کانیشناسی رگه های سیلیسی در ناحیه ارزانفود (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
زمین شناسی ساختمانی و ژئوشیمی رگه های سیلیسی در ناحیه یلفان – ارزانفود استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
بررسی گوهر گارنت ها در پلاسر های آبرفتی کوه ناز (ملایر) کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
شکوفه رحیمی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره پوزولان گرمک، جنوب باختری آوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
پوریا زراعچی در مدلسازی کانی سازی Pb-Zn در نقشه چهارگوش زمین شناسی خنداب با استفاده از توابع لجستیک در GIS کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
حسین زندی بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و نحوه رخداد کانی سازی آهن در منطقه کرمجگان، جنوب کهک، استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
علی ستاره ارزیابی الودگی فلزات سنگین در خاکهای محدوده اندیس طلای عشوند.استان همدان کارشناسی ارشد 1348/10/11
علی ستاره ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک های محدوده ی اندیس طلای عشوند، نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
زینب شریفی سرشت بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگهای تزئینی به روش سینه کار طویل در (معدن چایان سوخته مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
راحله شهبازی مطالعه دورسنجی ورقه 1:100000 رزن با استفاده از داده های ماهواره ایی کارشناسی ارشد 1348/10/11
پژمان ظفری ظفراباد کانی شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی اندیس طلای یگانلی، جنوب شرق کانسار زرشوران (شمال تکاب) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سیامک عبدی ژئوترمومتری وکانی شناسی رگه های سیلیسی در ناحیه ارزانفود (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/19
سعید عظیمی مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر ذخیره ی آهن تخت، شمال غرب رزن، استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
میثم قلی پور موقعیت تکتونوماگمایی، خاستگاه و ترکیب سیال کانه ساز در کانسار آهن±آپاتیت لکه سیاه، شمال شرق بافق دکتری دانلود 1398/09/25
امنه لولومرجان مطالعه کانی شناسی و ژئو شیمی معدن پوزولان کرفس کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
آرزو محمدی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی رگه های گرافیتی موجود در شمال شرق توده الوند کارشناسی ارشد 1392/07/07
فاطمه محمدی ارزیابی اثرات زیست محیطی پراکندگی سیانید در اثر استخراج معدن طلای زرشوران (شمال تکاب) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
فاطمه نادری ارزیابی اثرات زیست محیطی دفن زباله شهری، شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/14
ناهید یوسف شاهی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن شهرک-2 (شرق تکاب) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
نسا وکیلی شجاع مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی اندیس آهن کرفس، استان همدان کارشناسی ارشد 1392/12/10
نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین ساخت صفحه ای و تکامل زمانی 0 مکانی سامانه های معدنی 2015577 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
نفشه برداری (نظری) 2015178 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 05 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 04 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
موضوعات خاص در زمین شناسی زیست محیطی 2015529 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
زمین ساخت صفحه ای و متالوژنی ایران 2015503 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی اقتصادی عناصر کمیاب خاکی و فلزات خاص 2015571 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
کانسارهای رسوبی و رسوبی گرمابی 2015506 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
اصول نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی 2015522 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول اکتشافات زمین فیزیکی 2015510 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00)
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) 2015511 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00)
ذخایر چینه ساز و چینه کران 2015573 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
زمین ساخت صفحه ای و تکامل زمانی 0 مکانی سامانه های معدنی 2015577 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00)
نفشه برداری (نظری) 2015178 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00)
نمایش 41 - 60 از 72 نتیجه
از 4