اعضای هیات علمی

« بازگشت

یکی از زبانهای ایرانی پیش از اسلام(فارسی باستان، اوستایی، پهلوی ...)

نام درس یکی از زبانهای ایرانی پیش از اسلام(فارسی باستان، اوستایی، پهلوی ...)
کد درس 1228064
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز