اعضای هیات علمی

« بازگشت

روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر(جمعیت شناسی)

نام درس روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر(جمعیت شناسی)
کد درس 1312222
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز