اعضای هیات علمی

سیامک یاری

سیامک یاری

سیامک یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تاثیرات حمایتی متیلن بلو بر مسمومیت کلیوی القاشده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
مطالعه نقش باکتری­های اندوفیت و کلسیم برون زا در تحمل تنش شوری در گیاه شیرین­بیان (Glycyrrhiza glabra ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/28
الناز بیات جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت از گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) از تیره حبوبات و اثر آن ها در پاسخ های فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره دی اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
روناک جراحی اثرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه نسترن کوهی بر آسیب بیضه ایی القا شده با اتانول کارشناسی ارشد 1397/07/08
مریم خزایی بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه بر بافت کلیه در موش های صحرایی نر القاء شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1395/06/17
مریم سلیمانی مطالعه اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه در موش های نر دیابتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
رویا فیضی تأثیرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl.) بر مسمومیت کلیوی القا شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1397/06/25
مهدی مرادی جداسازی و شناسایی باکتریهای اندوفیت از گیاه شیرینبیان (Glycyrrhiza glabra L.) از تیره حبوبات و نقش آنها در پاسخهای فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره اکسید آهن کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/05
الهام نوربار بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) بر زخم پوستی در موش های صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
نام درس
 
نمایش 21 - 39 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکامل موجودات زنده 2016402 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 2016505 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آز جنین شناسی 2016051 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آز جنین شناسی 2016051 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آز جنین شناسی 2016051 1 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 06 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 05 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جنین شناسی 2016050 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش ها در بافت شناسی 2016441 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 2016314 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 21 - 39 از 39 نتیجه
از 2