اعضای هیات علمی

« بازگشت

شیمی هیتروسیکلیک پیشرفته

نام درس شیمی هیتروسیکلیک پیشرفته
کد درس 1911238
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز