اعضای هیات علمی

« بازگشت

ورزش های آبی(واترپلو،نجات غریق،قایقرانی،شیرجه و..)

نام درس ورزش های آبی(واترپلو،نجات غریق،قایقرانی،شیرجه و..)
کد درس 1510594
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز