اعضای هیات علمی

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقایسه تاثیر فیلم خوراکی زئین حاوی نانوذرات نقره تولید شده توسط عصاره برگ چای سبز با فیلم زئین حاوی نانوذرات نقره شیمیایی بر ماندگاری گوشت سینه بوقلمون کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/04
اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
تاثیر فیلم خوراکی زئین ذرت و عصاره شوید بر افزایش ماندگاری ماهی کپور معمولی در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/09
تاثیر عصاره ی سماق و اسانس آویشن دنایی بر کارایی فیلم خوراکی زئین در ماندگاری فیلة مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
تاثیرافزودنی غذایی دی تیونیت سدیم بر کبد، کلیه و فاکتور های خونی رت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/11
تاثیر فیلم کیتوزان حاوی عصاره پوست ریشه چغندر و نانوذرات نقره بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال دکتری دانلود 1401/11/08
مقایسه روش های پوشش دهی با غلظت های مختلف پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس گلپر در پنیر بدون آبگیری کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/03
علی ذوالفقاری تاثیر فیلم خوراکی زئین ذرت و عصاره شوید بر افزایش ماندگاری ماهی کپور معمولی در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/09
حدیث رجائی لک مقایسه روش های پوشش دهی با غلظت های مختلف پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس گلپر در پنیر بدون آبگیری کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/03
عمار عیسی مقایسه تاثیر فیلم خوراکی زئین حاوی نانوذرات نقره تولید شده توسط عصاره برگ چای سبز با فیلم زئین حاوی نانوذرات نقره شیمیایی بر ماندگاری گوشت سینه بوقلمون کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/04
فاطمه قاسمی تاثیرافزودنی غذایی دی تیونیت سدیم بر کبد، کلیه و فاکتور های خونی رت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/11
فاطمه قنبرسلیمان ابادی تاثیر فیلم کیتوزان حاوی عصاره پوست ریشه چغندر و نانوذرات نقره بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال دکتری دانلود 1401/11/08
مریم کرموندی اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
حلیمه مطلبی نژاد تاثیر عصاره ی سماق و اسانس آویشن دنایی بر کارایی فیلم خوراکی زئین در ماندگاری فیلة مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
زهرا اسپرورینی تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
پوراندخت برخورداری اثرات عصاره پوست میوه سیب به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین حاوی اسانس زنجبیل بر روی ویژگی های کیفی گوشت ران مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/08
الهه توکلی اثرات عصاره ی تفاله ی گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر ویژگی های کیفی فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/21
سمیرا جوانی سراجی تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های تفاله انار در پایداری اکسیداتیو روغن های خوراکی در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/14
یوسف خالدیان ارزیابی پوشش خوراکی نانو الیاف سلولز حاوی اسانس زنجبیل و اسیدسیتریک برماندگاری جوجه کباب آماده پخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
محسن یدالهی باغلویی ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره آبی سماق بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آزمایشگاهی و کباب کوبیده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
معصومه رضایی تاثیر عصاره سماق و نایسین روی افزایش ماندگاری کباب کوبیده در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
محدثه عبداللهی بهینه سازی تاثیر پوشش غنی شدة آلوئه ورا با اسانس گلپر بر ماندگاری برش های میوة پرتقال کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
مونا محمدی اثر پوشش خوراکی نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
صدف منصوری تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
دعا موسوی پارسا اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 69 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت و صنایع غذایی دریایی 1412013 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی 1412025 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی مواد غذایی 1413074 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شیمی مواد غذایی 1413074 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی مواد غذایی 1413074 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی مواد غذایی 1413074 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارآموزی درکارخانه های فرآوری غذاهای دریایی 1412061 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
اصول نگهداری مواد غذایی 1412040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بهداشت و صنایع غذایی دریایی 1412013 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی 1412025 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیستم تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی 1413120 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سمینار 1412015 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 1412088 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 1412088 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 41 - 60 از 69 نتیجه
از 4