اعضای هیات علمی

حسین رضوان

حسین رضوان

حسین رضوان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه ی آلودگی به انگل های خارجی گنجشک سانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
تأثیر آسیب کبدی تجربی بر عفونت ناشی از لیشمانیا در موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/03
تاثیر ظرفیت آنتی اکسیدان تام بدن با استفاده از ویتامین E بر الگوی بیان ژن های التهابی و التیامی در بیماری لیشمانیوز جلدی در مدل موش BALB/c کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
بررسی مطالعه انتقال عمودی نئوسپورا با استفاده از دو روش الایزا و PCR در گوساله های به ظاهر سالم در گاوداری های صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
شناسایی پروفایل بیان ژنهای پرواینفلاماتوری (پیش التهابی) در زخم های ناشی از لیشمانیا ماژور در موش آزمایشگاهی BALB/C کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
امکان تشخیص انتقال عمودی نئوسپورا ازطریق بررسی جفت، آغوز و نمونه های خونی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
الهام بیات مطالعه ی اثرات درمانی نانوداروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانوچیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/02
رضا باستانی مجاوری بررسی اثرات ضد لیشمانیایی سیس پلاتین متصل به نانولوله های کربنی بر روی سویه استاندارد لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/24
حبیب حبیب پور ارزیابی بیان ژن های پیش التهابی و آسیب های بافتی درزخم، طحال، کبد، غددلنفاوی موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور دکتری دانلود 1399/11/23
محمد دارایی بیان ژهای پیش التهابی در بافتهای آلوده به نئوسپورا در موش C57 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/02
رضوان دالوند مقایسه پاسخهای ایمنی Th1 وTh2 ایجاد شده بر علیه پاساژ 7 انگل لیشمانیا ماژور در موش بالبسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
شیما صفایی مطالعه ایمنی زایی محصول ژن HSP70 کریپتوکوکوس نئوفورمنس از نظر تولید آنتی بادی در رت های مبتلا به عفونت کریپتوکوکی دکتری دانلود 1399/08/28
رویا عابدی زاده مطالعه ی امکان ردیابی و ایمونوتراپی میکرومتاستاز های حاصل از سرطان روده ی بزرگ با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی دکتری دانلود 1399/06/03
حمزه علی یعقوبی امین لو مطالعه آلودگی اسب های همدان به استرونژیلوس ولگاریس کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
محمدرضا غلامی بررسی وضعیت عفونت مادرزادی نئوسپورایی در جنین گاوهای آبستن کشتار شده در کشتار گاه کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/12
بهاره کردی کلون و بیان ژنNeospora caninum Liverpool unnamed protein (NCLIV_001970) نئوسپورا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سعید کریمی مطالعه وضعیت آلودگی نئوسپورا کانینوم در شتر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
احسان محسنی مطالعه ایمنی زایی پاساژ 4 انگل لیشمانیا ماژور در موش Balb/c کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
احسان محسنی مطالعه ایمنی زایی پاساژ یک انگل لیشمانیاماژور در موش BALB/C کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
محمد معافی بررسی نقص در محور اینترلوکین 12 و اینترفرون گاما در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی شدید دکتری دانلود 1396/03/12
سحر هامون نورد :بررسی امکان استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی و سوپ کشت سلول های سرطانی در درمان زخم های ناشی از لیشمانیوز جلدی دکتری دانلود 1399/08/28
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمنی شناسی پایه 1413272 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
ایمنی شناسی پیشرفته گرایش باکتری شناسی 1413186 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
ایمنی شناسی و سرم شناسی 1413064 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
ایمنی شناسی و سرم شناسی 1413064 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
ایمنی و سرم شناسی 1413238 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
ایمنی و سرم شناسی 1413238 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
بیوانفورماتیک 1413273 1 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی و سم شناسی کارآموزی 1413263 2 01 نامشخص نامشخص
اصول بیولوژی مولکولی 1413270 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی 1413114 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
ایمنی شناسی پایه 1413177 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
تکنیک های تشخیصی ایمنی شناسی و سرم شناسی 1413088 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00)
تکنیک های تشخیصی ایمنی شناسی و سرم شناسی 1413088 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (16:00 - 18:00)
سمینار 1413166 1 03 نامشخص نامشخص
کارآموزی آزمایشگاه مرکز تشخیص 2 1413280 3 01 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00)
کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص آموزشی 3 1413117 2 01 نامشخص 1398/10/07 (16:00 - 18:00)
کارآموزی آزمایشگاه مرکز تشخیص 1 1413279 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 14:00) 1398/06/06 (08:00 - 10:00)
ایمنی شناسی پایه 1413272 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
ایمنی شناسی پیشرفته گرایش باکتری شناسی 1413186 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00)
ایمنی شناسی و سرم شناسی 1413064 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 44 نتیجه
از 3