اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارآموزی درکارخانه های فرآوری غذاهای دریایی

نام درس کارآموزی درکارخانه های فرآوری غذاهای دریایی
کد درس 1412061
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز