اعضای هیات علمی

« بازگشت

متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین(فیزیولوژی کاربردی)

نام درس متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین(فیزیولوژی کاربردی)
کد درس 1510379
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز