روش های پرداخت هزینه خدمات دستگاهی
  • - از طریق لینک  درگاه پرداخت الکترونیکی با عنوان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
  • - از طریق ثبت شناسه پرداخت به شماره ۴۷۱۱۱۸۸ آزمایشگاه مرکزی