نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

نام دستگاه

کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی

(GC-MS) Gas Chromatograph-Mass spectrometer

مشخصات دستگاه

Scion-456-SQ-Netherlands

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی

کارشناس

دکتر سید علی حسینی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

  1. ستون دستگاه CP Sil 5 (25 m 0.25 mm 0.25 macrom) و برای نمونه های غیر قطبی است. نمونه باید کاملا فاقد آب باشد.
  2. غلظت نمونه حتما باید مشخص باشد.
  3. برای اسانس و مواد استخراج شده نمونه ها حتما در حضور کارشناس دستگاه رقیق سازی شود.
  4. دستگاه دارای اتوانجکتور با ویال های 2-5-10 سی سی است

چگونگی ثبت درخواست

جهت ثبت درخواست لازم است متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه آپلودنمایند.

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) و  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)      cent_lab@basu.ac.ir

 


 

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

نام دستگاه

میکروسکوپ الکترونیکی روبشی

Scanning Electron Microscope (SEM)

مشخصات دستگاه

JEOL- JSM 840A-Japan

نام آزمایشگاه

مرکز تصویر برداری الکترونی دانشکده مهندسی

کارشناس

مهندس مریم خانی نور

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

1800000 ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

1۳۵۰۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۹۰00۰۰۰ ریال

توضیحات

  1. عکس برداری از ریزساختارها
  2. آنالیز عنصری EDX
  3. تنها آنالیز کیفی از عناصر گرفته می شود.

چگونگی ثبت درخواست

جهت ثبت درخواست لازم است متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت کرده و پس از تکمیل در فرم مربوطه آپلودنمایند.

تلفن تماس کارشناس دستگاه: 

تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) و  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) cent_lab@basu.ac.ir

 

 

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 

نام دستگاه

pic - FT-IR(ATR)

مدل دستگاه

 

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی

کارشناس

 

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

 ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

 ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

 ریال

توضیحات

 

چگونگی ثبت درخواست

جهت ثبت درخواست لازم است متقاضیان محترم از اینجا فرم درخواست خدمات را دریافت کرده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
-
ایمیل آزمایشگاه مرکزی:                                                cent_lab@basu.ac.ir

- تلفن تماس :                                        ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) و    ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)