آزمایشگاه مرکزی- کشت سلول


گروه آموزشی: گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی- کشت سلول
نام سرپرست: دکتر محمدرضا پژوهی الموتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: سکینه اعظمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 

اسپکتوفتومتر

مشخصات دستگاه

عنوان لاتین  THERMO SPECTRONIC
عنوان فارسی اسپکتوفتومتر
شرکت سازنده   
تاریخ خرید 1397
زمینه کاربرد
اندازه گیری جذب نوری
مدل
HELIOS ALPHA

 

 

 

کروماتو گرافی گازی

 

 

 

 

ترموسایکلر

مشخصات دستگاه

عنوان لاتین   THERMAL CYCLER
عنوان فارسی 
ترموسایکلر
شرکت سازنده  ASTEC
تاریخ خرید   
زمینه کاربرد  PCR - سلولی و مولکولی
مدل
PC-708

 

 

 

سلولی و مولکولی