بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی

بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه لرستان انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با مشارکت شبکه آزمایشگاههای علمی ایران ( شاعا ) به میزبانی و همکاری دانشگاه لرستان برگزار می کند : بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی سه شنبه ۳۰ فروردین -۱۴۰۱ دانشگاه لرستان

بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی

دانشگاه لرستان انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با مشارکت شبکه آزمایشگاههای علمی ایران ( شاعا ) به میزبانی و همکاری دانشگاه لرستان برگزار می کند :

بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی سه شنبه ۳۰ فروردین -۱۴۰۱ دانشگاه لرستان