مراسم روز ملی آزمایشگاه ها

مراسم روز ملی آزمایشگاه ها


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مراسم روز ملی آزمایشگاه ها به منظور ارج نهادن به اساتید و کارشناسان فعال در حوزه آزمایشگاه از سوی دفتر حمایت از فناوری وزارت عتف به میزبانی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز به صورت مجازی در تاریخ 1400/1/29 برگزار خواهد شد. در این مراسم اندیشمندان و پیشکسوتان حوزه آزمایشگاه در زمینه نقش فعالین آزمایشگاه ها در پیشبرد علوم و نیز چالش ها و سیاست های تامین تجهیزات آزمایشگاهی سخنرانی خواهند نمود. جزییات مراسم و تالار آن در لینک http://imtc1.shirazu.ac.ir/hakim-jorjani/ قابل دسترسی است. همچنین برای اخذ گواهی نیز لازم است فرم ثبت نام به آدرس ایمیل shirazu.clab.workshop@gmail.com ارسال شود.