کارگاههای آموزشی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در هفته پژوهش

کارگاههای آموزشی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاههای آموزشی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در هفته پژوهش

۱- کارگاه آشنایی با تکنیک Real Time PCR روز شنبه ۱۳ / ۹ / ۱۴۰۰ ازساعت  ۱۶ تا ۱۸ برگزار میگردد.  لینک ثبت نام

۲-  کارگاه آشنایی با میکروسکوپهای الکترونی  روز یکشنه ۱۴ / ۹ /۱۴۰۰ ازساعت  ۱۶ تا ۱۸ برگزار میگردد.  لینک ثبت نام

ضروری است  متقاضیان محترم برای شرکت در این کارگاهها به لینک مربوطه مراجعه نموده  و ثبت نام نمایند

شرکت در کارگاه به مناسبت هفته پژوهش رایگان بوده و صدور گواهیمنوط به حضور تمام وقت در کارگاه میباشد

لینک شرکت در کارگاه   http://vc.basu.ac.ir/lab