آخرین اخبار

دانشگاه لرستان انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با مشارکت شبکه آزمایشگاههای علمی ایران ( شاعا ) به میزبانی و همکاری دانشگاه لرستان برگزار می کند : بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل...

یک‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

اطلاعیه ها