عنوان کارگاه:

ثبت نام کارگاه آشنایی با میکروسکوپهای الکترونی

مدرس:

  مهندس مریم خانی نور

زمان:

روز  یکشنبه  ۱۴ / ۰۹ / ۱۴۰۰

   ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان:

http://vc.basu.ac.ir/lab

مهلت ثبت نام : روز برگزاری کارگاه

لطفا در هنگام ورود به کارگاه با مشخصات کامل نام و نام خانوادگی به انگلیسی وارد شوید

نمایش فرم

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.