سمینارها و پایان نامه ها

چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 9:30

پایان نامه کارشناسی ارشد میلاد مظاهری

چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرمسعود حسینی

چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 11

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه سلیمی

پنج‌شنبه17 اسفند 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد خدیجه نعیمی

چهار شنبه 18 بهمن 1402 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد سحر پرواره

زمان چهارشنبه 25 بهمن 1402 ساعت 14

پایان نامه دکتری معصومه محمدی

چهارشنبه 18بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد زهره تاجدینی

چهارشنبه 18 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد سارا عاشوری

دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه کیانی

شنبه 14 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد شعله باقری هرسینی

یکشنبه 8 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد مهتاب فرهپور

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰

پایان نامه کارشناسی ارشد یاسر یونسی وکیل

دوشنبه 18 دی 1402 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد مجید جمشیدی لطف

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۲۷ نتیجه